Het effect van shockwave

Shockwave stimuleert het herstelvermogen van de pees of peesplaat door de doorbloeding toe te laten nemen. Tijdens dit proces komen er stoffen vrij die de ontsteking remmen, de ingroei van bloedvaten stimuleert en de opbouw van de pees activeert. Samen zorgen ze ervoor dat de pees belastbaarder wordt en dus zijn capaciteit om belast te worden vergroot. Eventuele verkalkingen worden poreuzer en worden afgevoerd in de bloedbaan.

Het natuurlijk herstel duurt meestal 6-12 weken. Deze periode bestaan uit 3 fases waarbij de eerste 2 weken duurt, dit is de ontstekingsfase. Deze is nodig om alle stoffen te activeren die het herstelproces starten. Tussen week 2 en 4 spreken we van de proliferatie fase, tijdens deze fase zien we dat nieuwe peescellen worden aangemaakt en de kleine bloedvaatjes ingroeien. De laatste fase is vanaf week 4, de remodellerings fase, hierbij moet de pees sterker worden getraind. Het eerste effect van de shockwave is na 2 tot 3 weken merkbaar.